Oktoobri lõpus käivitub Kultuuriministeeriumi tellimusel mahukas uuring, mis võtab vaatluse alla Eesti kultuuriajakirjanduse sisu ja kasutajaskonna. Uuringu viivad läbi Tartu Ülikooli meediauurijad eesotsas Peeter Vihalemmaga, kes võitsid avatud riigihanke uuringu korraldamiseks.

Kultuuriministeeriumi audiovisuaalvaldkonna peaspetsialisti Indrek Ibruse sõnul soovib ministeerium uuringu kaudu saada põhjaliku analüütilise ülevaate Eesti kultuuriajakirjandusest. „Kultuurimeedia on Eestis teinud läbi suuri muudatusi. Pikkade traditsioonidega ja riigi toel ilmuvate väljaannete kõrvale on tekkinud mitmeid uusi ja omaalgatuslikke, paljud neist virtuaalruumis. Võrgumeedias aset leidev kultuurikeskustelu on üldiselt läbiuurimata. Seega on puudu Eesti mitmekülgse kultuuriajakirjanduse terviklikust ülevaatest, mis hõlmaks nii väljaannete tegevuspraktikaid, tegutsemismudeleid, temaatilist ulatust kui ka vastavust kultuuripubliku ootustele,” loetles Ibrus valdkondi, millele peagi algav uuring tähelepanu pöörab.

Kultuuriajakirjanduse uuringu koordinaatori, Tartu Ülikooli meediauuringute vanemteaduri Peeter Vihalemma kinnitusel on Eesti kultuurimeediat viimase aja jooksul uuritud pigem üksikute väljaannete või teemade lõikes. „Uurijatena on ka meie jaoks väga huvitav, kuhu on Eesti kultuuriajakirjandus tänaseks arenenud, milline roll ja mõju on tal kultuurielus, aga laiemalt ka ühiskonnas toimuva reflekteerimisel,” rääkis Peeter Vihalemm.

Kultuuriajakirjanduse uuring hõlmab meediasisu statistilist monitooringut, kultuurikäsitluste kvalitatiivset süvauuringut, intervjuusid autorite ja toimetajatega, samuti kultuuriväljaannete lugejaskonna analüüsi. Uuringu lahutamatu osa on ka selle tulemusi tutvustavate seminaride korraldamine.

Kultuuriministeerium korraldas 2016. aasta suveni kestva uuringu läbiviija leidmiseks avatud riigihanke, kuhu laekus Tartu Ülikooli pakkumus maksumusega 69 786 eurot.