31. oktoobrist 1. novembrini toimub Tartu Ülikooli Raamatukogus rahvusvaheline konverents „Reading In Changing Society”, mis on Eesti elanikkonna lugemisharjumuste uurimisprojekti lõpetuseks.

Tartu Ülikooli ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut on korraldanud viimasel 10 aastal suuri sotsioloogilisi uurimusi meedia ja ühiskonna muutumise kohta, paljude vaatlusaluste valdkondade hulgas on olnud raamatueelistused ja lugemisharjumused. Raamatu-uuringuid on tehtud Eestis alates 1970. aastate lõpust. Praegu ollakse Eesti elanikkonna lugemisharjumuste uurimisprojekti lõppstaadiumis, mis käsitleb kultuurisuhte, eriti aga raamatulugemise muutumist viimase nelja aastakümne jooksul.

Selle projekti lõpetuseks viiakse Tartu Ülikooli Raamatukogus 31. oktoobrist 1. novembrini ellu rahvusvaheline konverents „Reading In Changing Society”. Konverentsil käsitletakse raamatulugemise erinevaid aspekte muutuvas ühiskonnas. Vaatluse alla tulevad raamatute lugemise ja nõudluse tendentsid; digitaliseerimine, e-lugemine ja raamatu tulevik; põlvkondade vahetus ja lugemine; raamatukogu sotsiaalsed funktsioonid kaasaegses ühiskonnas jm. Esinevad Marju Lauristin, Asko Tamme, Krista Lepik, Peeter Vihalemm, Maarja Lõhmus, Marin Laak, Olga Einasto jt.

Täpsem info ning konverentsile registreerimine siin.