Kolmapäeval, 27. septembril algusega kell 19 toimub sotsiokultuurikeskuses Ülase12 arutelu aktivistide Rex Osa ja Aino Korvensyrjäga.

Rex Osa ja Aino Korvensyrjä

Rex Osa ja Aino Korvensyrjä

Kui arutluse all on Euroopa piirikriisiga seotud kollektiivsed aktsioonid, kaldub avalikkuse tähelepanu keskenduma peaasjalikult hüüdlause „Põgenikud on teretulnud!“ alla koondunud solidaarsusalgatustele või immigratsioonivastastele liikumistele. Põgenikud ise jäävad mõlemal juhul passiivsesse rolli. Neid kujutatakse sageli valitsusorganisatsioonide ja kodanikuühiskonna abi vastuvõtjatena, kellelt oodatakse tänulikkust, või ka ähvardava inimgrupina, kes kujutab endast ohtu rahvusriikide euroopalikule väärtusruumile. Harva käsitletakse põgenikke kui poliitilisi subjekte, kes organiseeruvad oma õiguste nimel.

Vaatamata suhtelisele nähtamatusele avalikus ruumis, on põgenike poliitiline organiseerumine Euroopas olnud 1980. aastatest järjepidev nähtus. Põgenikud on sageli korraldanud näiteks spontaanseid ja lühiajalisi proteste põgenikelaagrites valitsevate ebainimlike elamistingimuste ja väljasaatmiste vastu. Tihti kuuluvad protestivormide hulka näljastreigid ja kirikuasüül. Mitmes Euroopa riigis on põgenikud organiseerunud poliitilistesse võrgustikesse, mis võimaldavad järjekindlat tegutsemist.

Rex Osa ja Aino Korvensyrjä toovad näiteid erinevatest põgenike poliitilistest liikumistest. Kõne all on algatused, mis võitlevad põgenike sotsiaalsete õiguste, mille hulgas on nii õigus liikuda kui ka õigus jääda. Rex Osa räägib oma kogemustest Saksamaal ja tutvustab aktivistlikke võrgustikke nagu The Nationwide Caravan ja The VOICE Refugee Forum. Aino Korvensyrjä räägib oma tegevusest Vaba Liikumise Võrgustiku (Free Movement Network) liikmena Soomes ja migratsiooniuurijana Saksamaal.

Rex Osa elab Stuttgardis ja tegutseb pagulasliikumise aktivistina. Ta on aktiivne võrgustikus Caravan for the Rights of Refugees and Migrants. Kuni 2016. aastani oli ta aktiivne ka võrgustikus The VOICE Refugee Forum. 2010. aastal kaasalgatas ta võrgustiku Refugees for Refugees, mille abil jõustatakse ja mobiliseeritakse põgenikke. Võrgustik nõustab põgenikke, pakub neile abi asüüliprotsessis ning teeb laiemat haridus- ja teavitustööd pagulusega seotud teemadel, tuues põgenike hääle avalikku ruumi.

Aino Korvensyrjä elab Berliinis. Ta on migratsiooniuurija ja aktivist. Hetkel viib ka koos Rex Osaga läbi uurimisprojekti, mis analüüsib deporteerimispraktikaid Saksamaalt Aafrika suunal. Ta kirjutab doktoritööd Saksamaa riigirassismist ja juriidilis-administratiivsest segadusest, millest leiavad ennast rahvusvahelise kaitseta jäetud varjupaigataotlejad, kes keelduvad Saksamaalt lahkumast. Oma analüüsis toetub ta kriitikale, mida Euroopa piirirežiimi aadressil väljendavad põgenike ja migrantide liikumised Saksamaal ja mujal Euroopas. Ta on aktiivne algatustes Vaba Liikumise Võrgustik Helsingis ja kritnet Saksamaal.

Üritus toimub inglise keeles. Vaata lisa Facebookist.