Euroopa Parlament kiitis täna heaks Euroopa Komisjoni uue programmi „Loov Euroopa”, mille kaudu toetatakse Euroopa kultuuri, kino, televisiooni, muusikat, kirjandust, näitekunsti, kultuuripärandi uurimist ja nendega seotud valdkondi. Programmi eelarve on 1,46 miljardit eurot järgmise seitsme aasta jaoks ehk 9% praegusest tasemest enam.

„See investeering on suurepärane uudis Euroopa filmitööstuse, kultuuritegelaste ja kunstnike ning meie kõigi jaoks. Loova Euroopa programmi toel saab meie kiiresti arenevates kultuurisektorites luua uusi töökohti ja teha veelgi rohkem ELi majanduse edendamiseks. Tuhanded andekad kunstnikud saavad selle abil leida endale uusi kuulajaid-vaatajaid Euroopas ja mujal maailmas; samuti edendab see kultuurilist ja keelelist mitmekesisust. Programmiga antakse suures mahus loometoetusi, kuid luuakse ka tagatisrahastu, mille toel saavad sajad väikeettevõtjad võtta pangalaenu,” ütles Euroopa Komisjoni kultuurivolinik Androulla Vassiliou tänase hääletuse üle heameelt väljendades.

„Loova Euroopa” kaudu toetatakse vähemalt 250 000 kunstnikku ja kultuuritöötajat, 2000 kino, 800 filmi, samuti 4500 raamatu tõlkimist. Uus finantstagatisrahastu võimaldab väikestel kultuuri- ja loometegevuse alal tegutsevatel ettevõtjatel saada kokku kuni 750 miljoni euro ulatuses pangalaenu.

„Loov Euroopa” toetub kogemustele, mis on omandatud programmidega „Kultuur” ja „MEDIA”, mille kaudu kultuuri- ja audiovisuaalsektorit on toetatud juba üle 20 aasta. Uues programmis on alamprogramm „Kultuur”, mille kaudu toetatakse näitekunsti ja kujutavat kunsti, kultuuripärandi uurimist ja muid valdkondi, ning alamprogramm „MEDIA”, mille kaudu toetatakse kinokunsti ja audiovisuaalsektorit. Uue sektoriülese tegevussuunaga toetatakse kultuuripoliitilist koostööd, laialdase rakendusalaga abimeetmeid ja uut finantstagatisrahastut, mille töö algab 2016. aastast.

Vähemalt 56% programmi eelarvest eraldatakse alamprogrammile „MEDIA” ning vähemalt 31% alamprogrammile „Kultuur”. See vastab üldjoontes nende valdkondade praeguse rahastamise vahekorrale. Kuni 13% eelarvest eraldatakse sektoriülestele abimeetmetele, sealhulgas toetuseks „Loova Euroopa” infopunktidele igas osalevas riigis, mille kaudu nõustatakse võimalikke abisaajaid. Ligikaudu 60 miljonit eurot on ette nähtud kultuuripoliitiliseks koostööks ja teoste levitamise innovatiivsete meetodite leidmiseks ning uute ärimudelite toetamiseks.

Programmi hakatakse rakendama 2014. aasta jaanuarist.

Vaata „Loova Euroopa” kohta lähemalt siit.