Reidi tee planeering ning Kalaranna arendus on andnud impulsi mitmetele algatustele, mis võitlevad hoogukoguva asfalteerimiskultuse vastu. Neist uusima projektiga plaanitakse Lasnamäe kanalisse sellel suvel rajada eksperimentaalne viljapõld. Linnapildis tavatu haljasala rajatakse Laagna tee sõiduridadevahelisele alale kuni Pallasti sillani, hõlmates enda alla ka sillalt kulgeva kasutuseta trepi.

Foto ja graafika: LasnaVILJAmägi

Foto ja graafika: LasnaVILJAmägi

Ajalooliselt asusid Lasnamäe loopealsetel aladel Eesti esimesed viljapõllud, nüüd on plaan osake neist uuel kujul linnapõllumajanduse vormis taastada. Põllu rajamisel teostatakse pinnase täitetööd ning külvatakse odraseeme. „Oder on kõige vähenõudlikum teravili, mille juurestik vajab mullast kõigest 10–15 mm, taim ei lamandu kergesti kanalis tekkivate õhuvoolude jõul ning samuti on väga põuakindel,” ütlevad sõltumatud eksperdid.

Selleaastane viljapõld on prototüüpne ettevõtmine. Kui põld osutub viljakaks, võiks järgmistel aastatel põllumajandusmaana kasutusele võtta terve Laagna tee sõiduridadevahelise ala. Nii võiks Lasnamäest saada esimene omataoline urbanistlik põllumajanduskeskkond Eestis, milletaolisi katsetusi on tehtud ka teistes maailma suurlinnades. Taolist maaelu ning linnaruumi kooslust iseloomustab tänapäeval mõiste „re-wilding”.

Loodav viljapõld annab omapoolse panuse Euroopa Rohepealinna 2018 konkursil kandideeriva Tallinna võiduvõimalustesse.