Eesti filosoofiahuvilised kohtuvad 8.–9. mail Tallinna Ülikoolis toimuval XI Eesti filosoofia aastakonverentsil. Seekordse konverentsi teemaks on filosoofilised maastikud – erinevad maailma (sealhulgas meie endi) kogemise ja selle kogemuse mõtestamise viisid.

Kaljo Põllu töö näituselt „Võimatuse võimalikkus”

Kaljo Põllu töö näituselt „Võimatuse võimalikkus”

Oleme harjunud mõtlema maailma asjust eelkõige või isegi eksklusiivselt inimese seisukohast. Kuid inimene on üksnes väike osa loodusest ja peame tunnistama, et meid ümbritsev maailm ei ole teiste olendite vaatepunktist sugugi paratamatult inimkeskne. Iga elusorganism kogeb ja mõtestab maailma tõenäoliselt omamoodi ning meil puudub alus arvata, et inimlik vaatepunkt on iseenesest või looduse seisukohast kuidagi parem kui näiteks sipelga, lendorava või hülge oma.

Mil moel eristub inimene oma maailma kogemise viisidelt teistest liikidest? Me võime täheldada märkimisväärseid erinevusi juba liigisiseselt, näiteks kultuuriti, aga ka individuaalselt. Sellele paljususele kui sündmusele püüabki eelolev konverents tähelepanu juhtida. Meie kogemisviisid on kaasajal tihti vahendatud tehnokultuuri ja selle võimaluste poolt, samuti kulgeb meie elu suuresti meediasündmuste rütmis. Kuid tegelikult suudab inimene kogemise viise varieerida ning filosoofiat on traditsiooniliselt iseloomustanud püüdlus meie kogemust mitte ainult analüüsida, vaid ka ümber mõtestada ja laiendada.

Konverents toimub Tallinna Ülikooli Astra maja saalis A-222 (Narva mnt 29) ning on avatud kõigile huvilistele. Konverentsi korraldab TLÜ Eesti Humanitaariainstituudi filosoofia osakond.

Konverentsi esinejate ja ajakavaga tutvu siin.