Fotografiska Tallinn kutsub fotograafe esitama oma ideekavandeid sotsiaalseid probleeme käsitleva näitusesarja „Fotografiska For Life” fotonäitusele, mis keskendub seekord psüühilise erivajadusega inimestele.

„Fotografiska For Life” sarja viimane näitus käsitles Valgevene tuleviku eest võitlevaid naisi. Foto: Mattias Ots

Kuigi tänane Eesti ühiskond on varasemast oluliselt humaansem ja kaasavam, ei ole me veel siirdeühiskonna valudest lõplikult välja kasvanud. Nii näeme Eestis vähest teadlikkust, jahedaid tundeid või ka lausa vastumeelsust psüühilise erivajadusega inimeste suhtes, kes seetõttu tunnevad sageli, et nad ei saa või ei julge kodust välja minna. Kuigi iga inimese puhul peaks olema iseenesestmõistetav, et ta saab osaleda ühiskonnaelus ja teiste inimestega suhelda, panustada kogukonnaellu ning elada toimekat elu, võttes osa kultuuri- ja spordisündmustest.

Kõnealuse näitusega soovitakse näidata psüühilise erivajadusega inimeste argipäeva – ka nemad elavad oma igapäevast elu ning see ei erine oma olemuselt kuigi palju ülejäänud ühiskonnaliikmete omast. Meil kõigil on elus erinevad rollid – nii võib ka erivajadusega inimene olla lapsevanem, õde-vend, naaber, kolleeg, trennikaaslane, kaasõppija või turist. Psüühiline erivajadus on tegelikult üks tahk inimeseks olemisest – tahk, mille tundmaõppimine teeb meid kogukonnana terviklikumaks ja hoolivamaks.

Näitus toimub 2022. aasta sügisel Fotografiska 3. korruse galeriis ning samuti Telliskivi Loomelinnakus Fotografiska esisel platsil avalikus linnaruumis. Näitus rändab edasi ka teistesse linnadesse üle Eesti. Tööd ei pea olema lahendatud ainult klassikalise foto formaadina – lisaväärtust võib pakkuda ka video-, heli- ning valguslahendustega. Produktsioonikulud ning kunstniku töötasu katab Fotografiska koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Näituse ideekavandite esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2021 ning see tuleb edastada e-posti aadressile maarja.loorents@fotografiska.com.

Näitusesarja „Fotografiska For Life” eesmärgiks on fotograafia kunstižanri abil tõstatada ühiskondlikult olulisi, aga samal ajal ka ebamugavaid teemasid ning algatada seeläbi diskussioone, mis aitavad kaasa teadlikkuse kasvule ja avatud maailmapildi kujunemisele. „Fotografiska For Life” aitab murda levinud tõekspidamisi ja stereotüüpe, toetades sellega aktsepteerivama ühiskonna arengut.