30. maist kuni 1. juunini toimub Tallinnas Eesti Kunstiakadeemia Rüütelkonna hoones konverents, mis kutsub kõiki huvilisi kuulama ning arutlema interdistsiplinaarse uurimise ja hübriidse kunsti küsimuste üle.

Eesti Kunstiakadeemia Rüütelkonna hoone. Foto: www.artun.ee.

Eesti Kunstiakadeemia Rüütelkonna hoone. Foto: www.artun.ee.

XXI sajand pöörab üha suuremat tähelepanu kunsti ja teaduse koostööle ja erinevatele hübriidsetele uurimispraktikatele. Teadusliku innovatsiooni, uute tehnoloogiate ja kultuuritraditsioonide põimumist leiame paljudes kunstiteostes, mis avardavad meie kujutlusvõimet ning tõstatavad uusi küsimusi. Muusika, kunsti, loodus- või arvutiteaduste põimumist näeme nii uues meedias, biotehnoloogias, telekommunikatiivses kunstis kui teistes eksperimentaalse iseloomuga kunstipraktikates.

Sündmuse korraldaja Piibe Piirma rõhutab: „Eelkõige on vajadus humanitaar- ja reaalteaduste senisest tihedama koostöö järele: inspireeriv keskkond, valdkondlike piiride nihutamine, loova mõtlemise ja uurimismetoodika muutumine tingivad vajaduse ühiselt loodud teadmise järele.” Teisalt näitab hübriidsete kunstivormide tekkimine selgelt, et sellesse võivad kaasatud olla kõik teadusharud ja mõtlemise vormid – ka sellised, millel puuduvad selged teadusele omased piirjooned. Konverentsi ja näituse eesmärgiks on välja tuua huvitavamad kujutava kunsti, disaini, arhitektuuri ja teiste kunstivaldkondade põimumised tippteadusega.

Konverentsil saavad sõna nii rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikud kui ka eesti doktorikoolide loominguliste gruppide esindajad. Konverentsi korraldamisse on lisaks EKA doktorikoolile kaasatud ka EKA Arhitektuuriosakond. Konverentsi lõppsõna on kunstnikel, kes esitlevad oma töid 1. juunil Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis.