Täna, 10. mail kell 18 tuleb Kraami külla lastepsühhiaater Anne Daniel-Karlsen, et rääkida lastepsühholoogia ja perevägivalla teemal. Loeng on seotud parasjagu Kraamis avatud Jarõna Ilo näitusega „Sa võid mulle rääkida”.

Illustratsioon: Jarõna Ilo

Illustratsioon: Jarõna Ilo

Anne Daniel-Karlsen: „Olen Tartus sündinud, üles kasvanud, koolides käinud ning ülikoolis lõpetanud lastearsti eriala. Pärast jaoskonnaarstina mõned aastad töötamist rändasin elama Ameerikasse, Californiasse. Aasta pärast alustasin aga tööd puuetega laste ja nende peredega ja loodud sai ühiste jõupingutustega esimene ravipedagoogiline kool raske ja sügava puudega lastele – Tartu Maarja Kool, mille juhatajaks ma olin. Mõned aastad hiljem leidsime ka Maarjaküla, kus sai alustatud laste suvelaagritega. 1997. aastal viis mind elu Norrasse, kus elasin kokku 12 aastat. Seal omandasin lastepsühhiaatria eriala ning töötasin Lillehammeris psüühiliste probleemidega noortele mõeldud ravikodus. Norrast tagasi tulles alustasin tööd lähisuhtevägivalda kogenud laste ja nende emadega Tähtvere Avatud Naistekeskuses, psüühiliste probleemidega ja autismispektrihäiretega lastele mõeldud koolis Tartu Herbert Masingu Koolis ning Tartu Maarja Tugikeskuses. Minu sooviks on tuua ka Eestisse psüühikahäiretega noortele mõeldud ravikodud ja seal kasutatatav miljööteraapia.”

Loeng toimub Jarõna Ilo näitusel „Sa võid mulle rääkida“, kus on väljas joonistused perevägivallast rääkivast raamatust „Lugu väikesest tammepuust, vihast ja varesest” (2015), mille tekstid kirjutas Juhani Püttsepp ning mille andis välja andis välja Tähtvere Avatud Naistekeskus.

Loeng toimub eesti keeles. Facebookis leiad ürituse siit.