Kultuuriministeerium ootab kuni 10. jaanuarini 2015 kandidaate 2014. aasta Eesti Vabariigi kultuuri- ning spordipreemiate määramiseks.

2011. aasta Eesti Vabariigi kultuuripreemia laureaat Anu Lamp. Foto: Renee Altrov

2011. aasta Eesti Vabariigi kultuuripreemia laureaat Anu Lamp. Foto: Renee Altrov

Kolm kultuuripreemiat määratakse pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest ning viis preemiat antakse 2014. aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest. Ettepanekuid preemia määramiseks võivad esitada loomeliidud, preemia senised laureaadid või kohalikud omavalitsused ning teised juriidilised isikud, kelle põhikirjas on sätestatud kultuuri- ja haridusalane tegevus.

Kaks spordipreemiat määratakse elutöö eest ning kuus preemiat 2014. aasta tulemuste eest. Ettepanekuid preemiate kandidaatide kohta võivad teha ministeeriumid, maavalitsused, kohalikud omavalitsused, spordiorganisatsioonid ning teised juriidilised isikud ja asutused, kelle põhikirjas või põhimääruses on sätestatud spordialane tegevus.

Avaldused saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile preemia@kul.ee või aadressile Kultuuriministeerium, Suur-Karja 23, 15076 Tallinn.