Kultuuriministeeriumi konkursikomisjon valis uueks arhitektuuri- ja disaininõunikuks Veronika Valgu, kes alustab tööd 5. jaanuarist 2015.

Veronika Valk

Veronika Valk

„Rõhk on jätkuvalt sidususe suurendamisel disaini ja arhitektuuri erialaspetsialistide ning riigi vahel – erialaorganisatsioonide huvide ja valdkondlike poliitikate, asjaomaste ministeeriumide vahel,” kirjeldas Veronika Valk oma tegevussuundi Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunikuna. „Tähelepanu on hariduse kvaliteedil, mis paneb aluse mõlema valdkonna kõrgele rahvusvahelisele tasemele tulevikuski. Samuti kvaliteedipõhiste ja avalikke huve parimal moel toetavate riigihangete ja ideevõistluste läbiviimisel ning arhitektuuri- ja disainiekspordi arendamisel,” lisas Valk ja märkis, et selleks tuleb muu hulgas tõsta Eesti avalikkuse üldist teadlikkust disaini ja arhitektuuri väärtusest ning jätkata Eesti disaini ja arhitektuuri tutvustamist rahvusvahelisel areenil.

Veronika Valk on volitatud arhitekt, kes on saanud arhitektihariduse USA, Eesti ja Austraalia kõrgkoolidest. 2014. aastal kaitses Valk doktorikraadi Melbourne’i Kuninglikus Tehnoloogiainstituudis Austraalias (Royal Melbourne Institute of Technology). Loomepõhine väitekiri käsitleb Valgu erialast loomingut ja selle mitmekülgset väljendust „arhitektuuri kui initsiatiivina” läbi arhitekti paljude tegevusprofiilide ja -vahendite. Eesti Arhitektide Liit on doktoritöö välja andnud lühendatud kujul noore arhitekti preemia 4. kataloogina (NAP04).

Valk alustas 1998. aastal tööd vabakutselise arhitektina, 2002. aastal oli üks arhitektuuribüroo Kavakava asutajaist. 2005. aastal pani ta alguse oma arhitektuuribüroole Zizi&Yoyo, samal aastal alustas tööd Tallinna Valgusfestivali kunstilise juhi ja kaasprodutsendina ning lektorina Eesti Kunstiakadeemias (EKA). EKAga on Valk jäänud seotuks tänaseni, juhtides kunstiakadeemia arhitektuuri doktoriõpet. Alates 2013. aastast on Veronika Valk toimetanud arhitektuuri-, disaini- ja linnaehituse külgi nii Sirbis kui ka Müürilehes.

Veronika Valk kuulub Eesti Arhitektide Liitu, olles liidu eestseisuse liige 2004–2008 ning uuesti alates käesolevast aastast. Samuti on ta MTÜ Kultuurikatel asutaja. Valk pälvis 2012. aastal noore arhitekti preemia ja Eesti Kultuurkapitali „Ela ja sära” stipendiumi. Mitmed tema poolt või osalusel valminud tööd on saanud auhinnalisi kohti nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel arhitektuurivõistlustel. 2012. aastal oli ta üks autoreist, kes valmistasid ette Eesti ekspositsiooni Veneetsia 13. rahvusvaheliseks arhitektuuribiennaaliks.

Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik tegutseb arhitektuuri- ja disainivaldkonna arendamise nimel. Selleks analüüsib ta valdkonna toimimist, hoolitseb arengusuundade seadmise eest, arendab koostöövõrgustikke nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt ning osaleb ka valdkonda puudutavas õigusloomes.

Konkurss arhitektuuri- ja disaininõuniku kohale kuulutati välja seoses praeguse nõuniku Yoko Alenderi uute väljakutsetega.