Kultuuriministeerium kuulutas välja programmi „Eesti kirjandus” 2014. aasta taotlusvooru, taotluste esitamise tähtaeg on 29. november.

Programmist toetatakse rahvuskultuuriliselt olulise väärtkirjanduse väljaandmist ning rahvusvahelise mõõtmega kirjandusfestivalide ja -ürituste läbiviimist Eestis. Toetust saab taotleda ka Eesti kirjanike esinemisteks raamatukogudes ja koolides. Samuti toetatakse eesti väärtkirjanduse tõlgete ja Kultuuriministeeriumi algatatud raamatukonkurssidel auhindu võitnud käsikirjade kirjastamist ning kultuurialaste jätkuväljaannete ja eesti kultuuri tutvustava võõrkeelse perioodika väljaandmist. Lisaks toetatakse väärtkirjanduse ja teiste rahvuskultuuriliselt oluliste tekstide digiteerimist ja tasuta e-raamatuna avaldamist.

Programmi eesmärk on eesti sõnakunsti arenguks soodsate tingimuste loomine, rahvuskultuuriliselt oluliste väärtteoste kättesaadavaks tegemine, eesti kirjanduse populariseerimine ja kirjandusvaldkonna rahvusvahelistumine.

Kultuuriministeerium kavandab 2014. aasta eelarvest eesti kirjanduse programmile 150 000 eurot.

Täpsema info toetusprogrammi kohta leiab siit.