Kultuuriministeerium kuulutab välja toetusprogrammi „Arhitektuurivaldkonna arendusprojektid” 2014. aasta jaotusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 22. november.

Programmist toetatakse arhitektuurialaste sündmuste ja festivalide korraldamist Eestis, arhitektuurihariduslikke ja arhitektuurivaldkonna ettevõtete konkurentsivõimet tõstvaid projekte ning valdkonna koostööd ja strateegilist arendamist soodustavaid algatusi. Samuti toetatakse osalemist rahvusvaheliste arhitektuurivaldkonna võrgustike ja organisatsioonide töös.

Programmist toetatakse tegevusi, mis on vajalikud otseselt projektide läbiviimiseks, sh toetatakse honoraride, stipendiumide, töötasu ning nendega seotud maksude tasumist, reklaamimaterjalide ning trükiste tootmisega seotud kulusid. Programmi raames kaetakse ka kulutusi raamatupidamise- ja infotehnoloogiateenuste ostmiseks, projektiga seotud reisi- ja transpordikulusid ning käibemaksu tasumist juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

Programmi eesmärk on toetada eesti arhitektuuri populariseerimist ja selle arendamist.
Kultuuriministeerium kavandab 2014. aasta eelarvest programmile ligi 40 000 eurot.

Lisainfot saab küsida aadressil yoko.alender@kul.ee.