Eesti Filmi Instituut kuulutab Digikultuuri teema-aasta 2020 raames välja ideekonkurssi 1-minutiliste lühifilmide loomiseks.

Foto: Aleksander Tsapov

Foto: Aleksander Tsapov

Dramaatiline olukord nõuab kiiret reageerimist ning toimuv filmitegijate poolt jäädvustamist. Üksindus ja napid vahendid pole loovuse jaoks takistus, see on parim aeg 1-minutilise lühifilmi loomiseks. Kasutagem jõudeaega produktiivselt, samas jäägem terveks.

Oodatud on kõik filmiliigid ja nende sümbioosid, katsetused ja eksperimendid. Ainsaks raamiks on ühe minuti piir ning professionaalne teostus, mis võimaldab filmi näidata nii tele-eetris kui ka voogedastuses. Konkursi ühine nimetaja on digitaalne kultuur ehk loominguliselt võttes kogu ümbritsev elu, mis on digimaailmaga läbi põimunud. Hindamisel annab lisapunkte võimalus kasutada filmi haridussüsteemis ehk selle sidumise võimalikkus mõne õppeainega.

Üheleheküljelise idee kirjeldus peab kirjeldama filmi sisu, valitud filmiliiki või tehnikat ning muud, mida konkursil osaleja peab vajalikuks ära märkida. Üks inimene võib esitada maksimaalselt kolm filmideed, mis tuleb vormistada A4 formaadis tekstifailina. Selleks, et tagada ideekavandi anonüümsus kuni žürii otsuse tegemiseni, ei tohi olla failis viidet filmi autorile ega tema varasematele töödele. E-kiri, millega saadetakse filmideed sisaldav fail, peab sisaldama autori ja teostaja nime.

Filmiidee autoril peab olema varasem filmiloomise kogemus. Seda tõendab asjaolu, et ideekonkursile esitatud teose autoril on vähemalt üks filmialane märge Eesti Filmi Andmebaasis.

Ideekonkursi võitjatega sõlmitakse ideekavandi alusel loodud filmide kasutamiseks litsentsilepingud Creative Commons Attribution CC BY. Ideekonkursil osalev autor peab arvestama sellega, et Creative Commons litsents võimaldab filmi ilma piiranguteta levitada kõigil tehnilistel platvormidel (televisioon, kaabellevi, voogedastus jne) ning autor, näitlejad ega filmitootja ei saa filmi levitamise eest täiendavat tasu.

Filmiideid hindab EFI žürii koosseisus Mikk Rand, Filipp Kruusvall, Peep Pedmanson ja Mirjam Mikk. Ideekonkursile esitatud töid hinnatakse žürii poolt anonüümselt, st et žürii ei tea, kes on ideekonkursile esitatud tööde autorid.

Ideekonkursil valitakse välja kuni 15 filmiideed. EFI võib valida väiksema arvu võidutöid, kui selgub, et ideekonkursi tingimustele vastavaid ideekavandeid on vähem kui 15.

Filmiidee tuleb saate e-kirjaga aadressile konkurss@filmi.ee
Ideekonkurssi tähtaeg on 24. aprill 2020.
Ideekonkursi võitjate väljakuulutamine toimub 30. aprillil 2020.
Ideekavandi alusel valmivate filmide valmimise tähtaeg on hiljemalt 15. juuni 2020.

Auhinnafond on 4500 eurot, mis jagatakse 15 filmiidee vahel (üks filmiidee 300 eurot).
Ideede alusel valminud filmide Creative Commons litsentsi eest tasub EFI 700 eurot iga filmi eest. Eraisikult litsentsi ostmisega kaasneva tulumaksu tasub EFI.

Filmitootmise eelarvet ja aruannet esitama ei pea. Ideekonkursi alusel valminud filmide litsentsileping loetakse sõlmituks hetkest, kui filmi esitatakse EFI-le koos Creative Commons litsentsiga.

Filmi tehnilised nõuded:
1) kogupikkus 1 minut;
2) 4 sekundit lõpust on reserveeritud autori nimele ning EFI ja DIGIAASTA logodele; filmi puhaspikkus on seega 56 sekundit;
3) pildi resolutsioon minimaalselt 1920×1080;
3) heli 2.0 või 5.1.

Lisainfot konkursi kohta saab küsida: Hanna Rea, hanna@filmi.ee , telefon: 627 6060.