Aprillis alustas Suurbritannia keskse kunstimuuseumi Tate’i Venemaa ja Ida-Euroopa moodsa ja kaasaegse kunsti ostukomisjoni liikmena tööd Maarja Oviir-Neivelt. Tegemist on esmakordse eesti kunstitoetaja kaasamisega maailmaklassi muuseumi patroonide ringi.

TATE Modern. Foto: Rory Gardiner

TATE Modern. Foto: Rory Gardiner

Tate’i kogudesse kuulub üle 70 000 kunstiteose 3000 kunstnikult ning seda täiendatakse pidevalt. Kogumispoliitika fookust on viimasel kümnendil kujundatud oluliselt globaalsemaks, eemaldudes teadlikult senisest Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika kesksusest. Kogude täiendamise toetuseks on lisaks olemasolevatele eelarvevahenditele ja muuseumi toetusgruppidele Tate’is viimastel aastatel oluliselt suurendanud regionaalsete ostukomisjonide arvu ning nende tähtsust muuseumi ostupoliitika toetamisel.

2012. aastal asutatud Ida-Euroopa komisjoni moodustab grupp kutsutud kunstikogujaid ja patroone, kelle iga-aastane liikmemaks aitab rahastada Tate’i kuraatorite poolt valitud teoste oste. Komisjon kohtub kaks korda aastas, nendest ühel korral külastatakse komisjoni liikmesriike. Eesti patrooni kaasamisega kasvab võimalus maailma ühe olulisema kunstimuuseumi professionaalide tähelepanu pöörata Eesti kunstile ning laiemalt regiooni väiksematele ja erandlikumatele kunstiajalugudele.

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse soovitusel liikmeks kutsutud Maarja Oviir-Neivelt on organisatsioonide juriidiline ja strateegiline nõustaja ning sotsiaalne investor.