Neljapäeval, 11. septembril kell 19.00 avatakse ISFAGis grupinäitus „Ebamugavad narratiivid”, kus eksponeeritakse provokatiivseid juhtumisi, mille käigus kunstnikud kaaperdavad võimuesindajate sümboolikat, tuues seeläbi välja ühiskonna talumatud toimemehhanismid. Sellised olukorrad problematiseerivad erinevate võimudiskursuste üle, paljastavad nende puudujääke ja näitavad, kuidas seaduslik ja inimlik tasand tegelikult omavahel koos ei toimi. Näitusest võtavad osa anonüümsed autorid, Kiwa, Maike Lond, Ene-Liis Semper ja Margus Tamm.

Näituse plakat: Carl-Robert Kagge

Näituse plakat: Carl-Robert Kagge

„Narratiivil on kultuuri edasikandjana universaalne roll. See, kuidas keegi ennast erinevate sündmuste ja nende kajastuse suhtes asetab, kõneleb ka tema positsioonist ühiskonnas. Ainuüksi mingi teema tõstatamise käigus „tehakse ajalugu”, mida projitseeritakse tulevikku. Mis teeb ühe narratiivi ebamugavaks, on selle mittetunnustav suhtumine võimu ja autoriteeti, mis kujundab ja viib täide argimõistuslikku tõde,” seisab näituse pressitekstis.

Et illustreerida pingeid ja konflikte, on näitusel kokku pandud valik aktidest, mille teostus on lähtunud kunstivaldkonna spetsiifikast, kuid mis ulatuvad oma teemapüstituse ja elulise haarde kaudu sellest väljapoole. Väljapaneku keskseks kujundiks võib lugeda hammasrataste vahele jäämist. Eksponeeritakse töid, mis sihilikult ründavad neidsamu hammasrattaid, aga ka selliseid, mis varjatud kujul samalaadseid toimemehhanisme enda eesmärkide nimel tööle rakendavad.

„Näituse kuraatorid Marika Agu ja Siim Preimanei ole oma varasema tegevuse jooksul ühiskonnas toimuva suhtes jõulist või konkreetset poliitilist seisukohta võtnud. Kuid nii see vaid näib, sest tegelikult kaasneb igasuguse avaliku tegevusega ka poliitilisus. Näitusel ei pakuta välja mingisugust positiivset programmi, ent see ei olegi eesmärgiks. Loojate ja autoriteetide vahel valitsevatest keerulistest suhetest on oluline rääkida seetõttu, et esialgu absurdsena näivad olukorrad paljastuksid inimlike ja emotsionaalsete eneseväljendustena, mida nad tegelikult ka on,” kirjutatakse pressiteates.

Näitusega kaasneb n-ö arhivaaritoimik, kuhu on koondatud meediakajastused ja illustratsioonid koos kuraatorite Marika Agu ja Siim Preimani kakskeelsete tekstidega, mis pakuvad välja ühe võimaliku versiooni, kuidas toimuvat võiks selgitada.

Näituse leht Facebookis.