Maarit Murka kuraatorinäituse „Nobjekt” viimase lahtiolekupäeva puhul toimub täna, 7. jaanuaril algusega kell 18.00 Vaal galeriis Nobjekt-talk.

Vestlusringis mõtestavad näituse tausta, tähendusvälja ja assotsiatsioone arhitektuurifilosoof Eik Hermann ning arhitekt Kalle Komissarov. Kohal on ka „Nobjekti” loojad Maarit Murka, Juhan Rohtla ja Joel Kopli, kes aitavad lahti mõtestada selle Eesti kultuurikontekstis haruldaselt tervikliku installatsiooni kontseptsiooni ning otsida uusi tähendusi.

Nobjekt ei otsi vaatajat. Tegemist ei ole teose ega sõnumiga. Vorm ei oma tähendust iseenesest, vaid toetab ja ümbritseb mõtet ning protsessi. Projekti on kaasatud eri valdkondade esindajad, siduvaks jooneks huvi leida ühisosa, mis on hetkes eksisteeriv ja ei tegele niivõrd uue vormi loomisega, kuivõrd vana vormi analüüsi ja struktureerimisega.

Idee motivaatoriks oli klassikaline kasti kujund, mis omab ise tugevat märgilist tähendust ja iseloomustab koostoimimise printsiipe. Publiku jaoks loodi eri tasanditega ruumiemotsioon, mis mõtestab loomisprotsessi erinevaid aspekte. Nobjekt viib vaataja kolmele eri tasandile, mida on kõige paremini sõnastanud Freud: Id ehk Miski, Ego ehk Mina ja Superego ehk Ülimina. Ruumis liikudes on vaatajal võimalik ennast eri tasandite vahel tunnetada ja tajuda loomingu psühholoogilisi diskussioone.