Täna, 27. aprillil kell 13 avab Okupatsioonide muuseum koostöös Ukraina Suursaatkonnaga fotonäituse maailma ajaloo ühest rängimast katastroofist, milles on jäädvustatud 30 aastat tagasi Tšernobõli tuumaelektrijaamas toimunud plahvatuse vahetud tagajärjed.

Tšernobõlis kasutatud saastepuhastustehnika „surnuaed”. Foto näituselt

Tšernobõlis kasutatud saastepuhastustehnika „surnuaed”. Foto näituselt

30 aastat tagasi, 26. aprillil 1986 toimus Tšernobõli tuumakatastroof, mille tõttu sattus keskkonda suures koguses radioaktiivseid aineid ja saastet. Päästemeeskond püüdis radioaktiivse saaste levikut pidurdada ning mõned nädalad pärast katastroofi kaeti purunenud reaktor betoonist „sarkofaagigaˮ. Kõigest hoolimata levis saaste siiski Euroopas, peamiselt aga tänase Vene Föderatsiooni, Valgevene ja Ukraina territooriumil.

Nõukogude võimud evakueerisid 1986. aastal kõige saastunumatest piirkondadest umbes 115 000 inimest ja järgnevatel aastatel veel 220 000. Tšernobõli katastroofi tagajärjel suri järgnevate kuude jooksul 28 tuumajaama töötajat ning 106 töötajat haigestus kiiritushaigusesse. Tuumajaama kustutustöödel ja sarkofaagi ehitusel osalenud 200 000 inimest said ülisuuri kiiritusdoose. Kokku osales katastroofi tagajärgede likvideerimisel umbes 600 000 inimest, nende seas ka Eestist mobiliseeritud 4833 inimest.

Näitus jääb Okupatsioonide muuseumis avatuks 11. maini.