Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi (mitte ajada segamini Peeter Espaku & co sarnase nimega MTÜga, TLÜ ÜTI on päris teadusasutus) teadusseminaris „Euroopa rändekriis kui nurjatu probleem” kaalub poliitikaanalüüsi professor Peeter Selg Euroopa rändekriisi lahendatavuse küsimust: kuidas lahendada paradoksaalset „nurjatut probleemi”?

Peeter Selg. Foto: erakogu

Peeter Selg. Foto: erakogu

Viimastel aastatel on rände teema Euroopas saanud märksa enamaks kui lihtsalt Euroopa Liidu siseste ja väliste migrantidevoogude kontrollimise administratiivse võimekuse probleem. Probleem tungib läbi mitmete poliitika valdkondade olles korraga nii humanitaarkriis, geopoliitiline konflikt, julgeolekurisk, potentsiaalne finantskoorem, EL-i liikmesmaade koostöö nurjumine, poliitiline kriis (sh parempopulismi tõus) jne.

Sestap on paslik vaadelda seda kriisi kui nurjatut probleemi. Erinevalt lihtsatest ja komplekssetest probleemidest on nurjatud probleemid põhimõtteliselt lahendamatud (ehkki võivad olla teatud määral valitsetavad), kuid nendega tuleb tegeleda justkui oleks lahendus võimalik, sest nende ignoreerimine ei tule kõne alla, vähemalt demokraatlikes riikides ja ühiskondades mitte. Nurjatute probleemide säärane paradoksaalne iseloom muudab nad huvitavaks uurimisobjektiks mitmesuguste sotsiaalteaduslike lähenemiste jaoks, mis eeldavad – terve mõistuse seisukohalt sama paradoksaalselt – suhete esmasust asjade ees. Neid lähenemisi nimetatakse akadeemilises kirjanduses „relatsioonilisteks“.

Tuginedes oma viimastele töödele seoses „relatsioonilise pöördega“ sotsiaalteaduses, pakub professor Selg välja uurimisagenda relatsioonilisele lähenemisele nii Euroopa rändekriisi laadsete nurjatute probleemide analüüsimiseks kui valitsemiseks.

Nii ettekanne kui järgnev diskussioon leiab aset inglise keeles.

Seminar toimub kolmapäeval, 21. veebruaril kell 16 TLÜ ruumis M-648. Info ja registreerimine TLÜ kodulehel.