TAB210

Is declaring the Republic of Estonia to be 95 years old something to be proud of or an unfair miscalculation? What moment can be considered the start of history? Is Hotel Olümpia an honest part of Estonia's cultural heritage? Or a barn dwelling with a chimney?

TAB210

Kas 95 aastat vabariiki on uhke seisukohavõtt või ebaõiglane valearvestus? Millist hetke saab lugeda ajaloo alguseks? Kas Olümpia hotell on aus Eesti kultuuripärand? Aga korstnaga rehielamu?