Täiskuuvalgel 8. novembri ööl toimub klubis Ulme sarikohting Sünkretism.

Sünkretismi DJd kohvikus Kanala 2014. aasta suvel. Foto: Helēna Spridzāne

Sünkretismi DJd kohvikus Kanala 2014. aasta suvel. Foto: Helēna Spridzāne

Vastupidiselt eelmistele kordadele, mil klubiõhtut külastasid Berliinis resideeruv Jesse Abayomi, Londonis elav plaadifirma Eerie eestvedaja Marco Shuttle ning Sünkretismi ja Kuru Plirri kauaaegne sõber Anders Ilar, kuuleb Sünkreka kolmainsust Marcel Düšessi, Mavat ja Nebukati esmakordselt täiesti iseseisvalt mängimas.

Ega selles midagi uut justkui polegi, kuid nende endi sõnul on omavaheliseks vaikimisi reegliks olnud, et suuremate vahedeta esinema ei kiputa, üheskoos mängitakse alati nii-öelda b2b ehk „seljad vastamisi” ning soojendussettidel arvestatakse maksimaalselt väliskülalisega. Sel laupäevaõhtul unustatakse aga kõik säärased määrajad ja iga helirännak kestab vähemalt üle tunni, pärast mida ühendatakse ehk taas jõud.
Kuna ürituse alguseks on märgitud 23.45, võib järeldada, et kohtumine tuleb pikk ning teiste pidude järelpeod sünkreteeruvad just siin.

Hommeõhtune Sünkretsim Facebookis.