Täiendav avalik väljapanek korraldatakse seoses kavatsusega Kultuurikatla detailplaneering osaliselt kehtestada, vahendab BNS.

Kultuurikatla sisevaade. Foto: Andrus Uuetalu

Kultuurikatla sisevaade. Foto: Andrus Uuetalu

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 3.–30. septembrini tööpäeviti Põhja-Tallinna valitsuse infosaalis Niine 2 majas, Tallinna Kesklinna valitsuses Nunne 18 hoones ja Tallinna linnavalitsuse infosaalis Vabaduse väljaku ääres.

Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris.

Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneering on kavas kehtestada osaliselt, jättes välja planeeritava ala kaguosa, sealhulgas puiestee 33 kinnistu, mille omanik on Statoil Fuel & Retail Eesti AS. Vastuvõetud planeeringus oli planeeritud ala suurus 11,21 hektarit, detailplaneering on kavas kehtestada 7,01 hektari suurusel alal.

Detailplaneeringut on muudetud võrreldes vastuvõetud lahendusega Statoili kinnistu osas. Kinnistust on ette nähtud moodustada kaks hoonestatavat krunti varasema ühe hoonestatava krundi asemel. Neist üks on planeeritud Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi hoone tarvis, teisele saab ehitada kuni viiekorruselised ärihooned. Lisaks on detailplaneeringut korrigeeritud, arvestades varem korraldatud avalike väljapanekute ja arutelude tulemustega.