Tallinna Arhitektuuribiennaal TAB 2019 kuulutab välja visioonivõistluse pealkirjaga „Uued elukeskkonnad, uued iluvormid”.

Foto: Tõnu Tunnel

Foto: Tõnu Tunnel

2019. aasta visioonivõistluse ala hõlmab Kopli idakülge, mis piirneb raudteemaaga, millest kujuneb lähitulevikus Tallinna uus oluline osa. Üheetapilise rahvusvahelise võistluse tähtaeg on 16. jaanuar 2019 ning võistlusest on osa võtma oodatud nii arhitektid kui arhitektuuritudengid.

TAB 2019 visioonivõistluse eesmärgiks on leida uusi lahendusi Kalamaja elanike elukeskkonna kujundamisel ning vältida kinnisvaraarenduste globaliseerunud arhitektuuri. Võistlusala mõõtmed on valitud selliselt, et need võimaldaksid pöörata tähelepanu detailidele ja innustaksid mõtlema linnaplaneeringu vaatepunktist.

Tallinna linna peaarhitekti ja visioonivõistluse žüriiliikme Endrik Mändi sõnul on Põhja-Tallinn oma mereäärsete alade ja tööstuspärandiga kesklinna järel suurima arengupotentsiaaliga linnaosa. „Kopli kaubahoov laiutab Kalamaja ja Pelgulinna vahel nagu rebend linnakoes. Kuigi Telliskivi loomelinnak ja Balti jaama turg on orgaaniliselt tabanud kohalikke võnkeid ja toonud kaks kogukonda teineteisele lähemale, vajab kärisenud linnaruum kokku õmblemist. Nii looksime ka ühenduse vanalinna ja Kopli vahele,” sõnab ta.

Selles suunas ärgitataksegi TAB 2019 visioonivõistlusel osalejaid mõtlema – asub ju võistlusala Kopli tänava ja tulevase Reisijate tänava pikenduse vahel, kohas, kus varasemalt on mängitud ka ideega rajada üle raudteede rägastiku käigu- ja rattasild Kalamajast Pelgulinna.

TAB 2019 peakuraator Dr Yael Reisner kommenteerib: „TAB 2019 visioonivõistluse ülesandeks on välja pakkuda nii privaatseid kui jagatud elukeskkondi Kopli tänava ühele piirkonnale. Valitud ala problemaatilisus on ühtaegu nii kohalik kui globaalne ning loodan, et see duaalsus peegeldub osalevates töödes. Pakutav elukeskkond peaks arvestama kõikide eluks vajaminevate funktsioonidega ning sobima eri vanuses inimestele. Soovin, et osalejad pakuksid välja innovaatilise, dünaamilise ja kauni arhitektuurse lahenduse. Võistlustööd võiksid arvestada jagatud ökosüsteemiga ning uurida orgaanilise ja elutu vahelisi suhteid, hajutades piire sise- ja välisruumi vahel. Soovitan vältida globaalselt levinud uusarenduslahendusi ning lähtuda idee väljaarendamisel kohalike elanike eluviisidest ja hoiakutest.”

Võidutöid ja väljavalitud projekte esitletakse TAB 2019 raames koos kuraatornäitusega Eesti Arhitektuurimuuseumis. Kõik võistlustööd avaldatakse ka TAB 2019 veebilehel.

Järjekorras viies Tallinna Arhitektuuribiennaal toimub 2019. aasta 11. septembrist – 3. novembrini. TAB 2019 avanädal toimub 11.-15. septembril 2019.

Lisainfot konkursi kohta leiad siit.