Kaasaegse kunsti biennaal Tallinna Fotokuu ’21 kuulutab välja avaliku konkursi satelliitprogrammi projektide leidmiseks. 1. septembrist 17. oktoobrini toimuva biennaali raamistiku loob seekord kollektiivsusele, koostööle ning jätkusuutlikkusele pühendumine.

Hans Jakob Väär, „Päikse käes” (2018)

Soovituslikult põhiprogrammi temaatikaga suhestuvate projektidega on satelliitprogrammi oodatud kandideerima kollektiivid, kunstnikud, kuraatorid, teadurid, disainerid, kirjutajad ja teised valdkondadeülesed mõtlejad. Projekte võivad esitada nii väljakujunenud programmiga organisatsioonid kui ka uued platvormid. Biennaali satelliitprojektideks sobivad näitused, raamatuesitlused, performance’id, linnarännakud, lugemisõhtud ja muu formaadiga sündmused. Projektid võivad aset leida nii era- kui avalikus ruumis Tallinnas ja selle lähiümbruses ning peaksid toimuma biennaali vältel septembris ja oktoobris 2021.

Fotokuu peab oluliseks kaasaegset pildikultuuri, kuid laieneb fotograafia lähtekohtade juurest nägemis- ja vaatamisviiside esiletoomisele ühiskonnas. Sel korral keskendub biennaali põhiprogramm toimetuleku ja kohanemise strateegiatele ning kogukonna loomisele neil keerulistel ja murrangulistel aegadel. Olulise fookusena on tänavu lisandunud Eesti ja Venemaa kultuurikogukondade koostöö elavdamine ning kohalike rahvusvähemuste kaasamine. Tallinna Fotokuu satelliitprogrammi eesmärk on lisaks biennaali põhiprogrammile tutvustada kohalikule ja rahvusvahelisele külastajale erilaadseid kunstnikke, näitusepaiku ja loomingulisi algatusi. 

Tallinna Fotokuu 21 kunstilise juhi Kulla Laasi sõnul võimaldatakse satelliitprogrammi projektidele esmakordselt ka rahaline toetus, mille eesmärgiks on aidata kaasa kollektiivsete ja kogukondlike algatuste ning võimalike pikemaajalistele koostööde tekkele. „Esimest korda satelliitprogrammi projektidele suunatud stipendiumitega soovime toetada eksperimentaalsete tegevuste algatamist, mis liiguksid väljaspoole tavapäraseid näitusepindu ning avaksid linnaruumis sotsiaalseid valupunkte ning võimalusi diskussiooniks,” lisab Laas. Esitatud projektidest kahele jagatakse välja stipendiumid suuruses 500 eurot, kogusummas 1000 eurot.

Tallinna Fotokuu ’21 satelliitprogrammi valitud projekte tutvustatakse biennaali ametlikes kommunikatsioonikanalites, esindatakse biennaali tutvustusmaterjalides, tutvustatakse rahvusvahelistele professionaalidele, kaasatakse biennaali kesksetesse sündmustesse ning publikuprogrammidesse. 

Projekti korraldajad vastutavad (näituse)paiga leidmise ning kõigi kulude eest, mida projekti elluviimine nõuab.

Taotlusele tuleb lisada projektikirjeldus, CV või iga osaleja biograafia ja 3–5 projekti tutvustavat kujutist. Taotluste esitamise tähtaeg on 9. mai 2021 keskööl, täites taotlusvormi siin. Kaasatavad projektid valivad välja Tallinna Fotokuu ’21 biennaali korraldajad koostöös nõuandva kojaga. Osalejaid teavitatakse tulemustest 14. maiks 2021.

Tallinna Fotokuu ’21 biennaali peanäituse Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (EKKM) kureerib Peterburi päritolu loomeühendus TOK (Anna Bitkina ja Maria Veits). Tallinna Fotokuu ’21 põhiprogrammi kuuluvad lisaks rahvusvahelisele rühmanäitusele EKKMis ka kunstnikufilmide programm kinos Sõprus, esmakordselt biennaali raames toimuv rahvusvaheline sümpoosion ning Foto Tallinn kunstimess Kai kunstikeskuses. Samuti korraldatakse Tallinna Fotokuu 21 raames taas rahvusvahelist professionaalide nädalat, mis on loodud kunstitöötajate koostöövõimaluste edendamiseks.

Tutvu Fotokuu programmiga siin.