AS Tallinna Sadam kuulutas välja detailplaneeringute algatamiseks vajalikud linnaruumiliste eskiiside arhitektuurivõistlused.

AS Tallinna Sadam korraldab kahe Vanasadamas asuva kvartali kavandatavate detailplaneeringute algatamise tarbeks arhitektuurivõistlused nn linnaruumilise eskiisi saamiseks.

Võistluse tulemusena leitakse kavand, mis on edaspidi aluseks maa-ala ja hoonetemahu planeerimisel. Võistluse võitjaga loodetakse sõlmida koostööleping detailplaneeringu arhitektuurse osa suhtes. Hoonete arhitektuurne lahendus antakse järgmistes projekteerimisstaadiumites.

Tegemist on aladega /kvartalitega, millest üks asub Vanasadama põhjaosas Linnahalli ja kruiisiala vahelisel alal ning teine sadama lõunaosas Uus-Sadama tn ääres D terminali vahetus läheduses. Tegemist on aladega, kus on võimalik sadama tehnoloogilise ala naabruses tegeleda nn linnalise arendusega. Võistluse tähtajaks on 10.02.2014, seejärel soovitakse edasi liikuda detailplaneeringute algatamisega.

Täpsem info siit.