Täna, 27. märtsil algusega kell 17.00 toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses Tartu bussijaama detailplaneeringu (Turu tn 2, Soola tn 8, Soola tn 4 ja Soola tn 4a kruntide detailplaneering Tartu linnas) avalik arutelu.

„Planeeringuala suurusega ligi 3,2 hektarit asub kesklinnas. Alal asuvad Tasku keskus, bussijaam ja hotell Dorpat. Planeeringuga nähakse ette bussijaama krundi liitmine (Soola tn 4) Turu tn 2 krundiga. Täiendav ehitusõigus määratakse Turu tn 2 krundile, bussijaama ja Tasku keskuse vahelise ala täisehitamiseks koos bussijaama paigutamisega hoone sisemusse. Samuti võimaldatakse planeeringuga Dorpati hotelli ja Tasku keskuse ühendamine galeriidega,” seisab Tartu linnavalistuse koostatud bussijaama planeeringut puudutavas teates.

Tasku keskuse laienduse ja bussijaama planeeringuga seoses on üles kerkinud mitmeid probleeme, mistõttu on kodanike osalemine ja oma seisukohtade esitamine avalikul arutelul väga oluline.

Valimisliit Vabakund tellis Eesti Arhitektide Liidu ekspertiisikomisjonilt ekspertarvamuse detailplaneeringu lahenduse sobilikkuse kohta. Viimane rõhutab, et pakutud lahendus muudab olukorra praegusega võrreldes halvemaks, mitte paremaks, vahendab Postimees. „Olemasolev olukord ei ole jalakäijale mugav, kuid planeeringulahenduse elluviimise korral muutub see veelgi ebamugavamaks,” leiavad eksperdid.