Sellest kevadest alustab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koostöös Stockholmi Kuningliku Muusikakõrgkooli, Lyoni Kõrgema Riikliku Muusika- ja Tantsukonservatooriumi ning Hamburgi Muusika- ja Teatriülikooliga uut magistriprogrammi, mille kesmeks on nüüdismuusika interpretatsioon ja loome. Kaks aastat vältava programmi jooksul veedavad tudengid ühe semestri igas eelpoolmainitud ülikoolis ning omandavad põhjalikud teadmised näiteks erinevate uute tehnoloogiate ja interdistsiplinaarse suhtluse alal. Müürileht uuris õppekava ühe akadeemilise juhi Taavi Kerikmäe käest, milles antud programm täpsemalt seisneb.

CoPeCo tutvustusnädal Lyonis. Foto: Isabelle Replumaz

CoPeCo tutvustusnädal Lyonis. Foto: Isabelle Replumaz

Mida CoPeCo endast kujutab?

CoPeCo on lühend, mis tähistab esimest rahvusvahelist muusikaõppe magistriprogrammi Eestis: Masters in Contemporary Performance & Composition. See on magistriprogramm, mis tegeleb tänapäevase süvitsimineva muusika ja selle suhtega kultuurikeskkonda.

Kust tekkis idee antud õppekava vajalikkusest?

On äärmiselt oluline, et muusikaharidus käiks ajaga kaasas – et see ei muutuks vaid akadeemiliseks muuseumiks. Muusikamaastik on ju pidevas muutumises. Muutuvad nii viisid, tehnikad kui ka keskkonnad, kus see muusika kõlab. 19. sajandi mudeli järgi on muusikaloomes helilooja, kes kirjutab partituuri, mida esitab väljaõppinud interpreet. Tänapäeval on süvamuusikamaailm kirjeldamatult kirevam, kus näiteks elektronmuusika helilooja võib ka ise esitajana üles astuda. Me üritame näidata üliõpilastele ka kokkupuutepunkte teiste kunstivaldkondadega ning keskkonna ja ühiskonnaga laiemalt. Eks ole ju kunstivaldkondade segunemine üks tänaseid märksõnu.

Milliseid võimalusi CoPeCo tudengitele pakub?

Üliõpilasel on võimalus õppida kahe aasta ehk nelja semestri jooksul järgemööda neljas ülikoolis: Tallinnas, Stockholmis, Lyonis ja Hamburgis. Üliõpilastegrupp liigub semestrist semestrisse uude ülikooli, saades sel viisil parimad uue muusikaga seotud teadmised, mida antud ülikoolid pakuvad. Lisaks võimaldab CoPeCo saada professionaalseid kontakte edaspidiseks, kuna üks programmi prioriteete on viia noori artiste juba toimivatesse loomekeskkondadesse.

Keda ootate oma magistriprogrammiga liituma?

Ootame üliõpilasi, kes tunnevad huvi kaasaegse süvitsimineva muusikaloome vastu. Oodatud on nii heliloojad, akustiliste pillide instrumentalistid, elektronmuusikud või hoopiski need, kes ei oskagi end nende kategooriate vahel määratleda. Inimesi, kes huvituvad vabakutselise artisti tööst, kes on suutelised grupis töötama ning kes on avatud ja uudishimulikud.

Antud magistriprogramm ühendab nelja kõrgkkooli: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Stockholmi Kuninglik Muusikakõrgkool, Lyoni Kõrgem Riiklik Muusika- ja Tantsukonservatoorium ja Hamburgi Muusika- ja Teatriülikool. Kuidas sai alguse koostöö just nende kõrgkoolidega?

Neil ülikoolidel on olnud juba eelnevalt hea koostöö. Meid ühendab tõsine huvi nüüdismuusika vastu. Igal ülikoolil on ka oma omapära, mis võimaldab muuhulgas kunstivaldkondade vahelisel aspektil avalduda erineval moel.

Antud õppekava puhul olete rõhutanud erinevate loominguliste valdkondade omavahelise suhtluse tähtsust heliloomes. Miks see teie arvates nii oluline on?

Tänapäeva kunstimaailma puhul on sageli valdkondadevahelised piirid hägustumas. Et olla terav, on oluline tundlikult jälgida ka teistes kunstivaldkondades toimuvat. Freelancer peab olema paindlik ja võimeline töötama vajadusel vägagi erinevate artistidega.

Mil määral puututakse antud õppekava puhul kokku elektroonilise levimuusika praktiseerimise ja analüüsiga?

Elektrooniline levimuusika, nagu muugi popkultuur, on keskkond, millest ei ole pääsu meil kellelgi. Seda kuuleme me erinevatest kanalistest ja väga sageli. Popkultuur ei ole meie programmi prioriteetide hulgas, aga on siiski oluline märgata ka selles liinis toimuvat. Kui rääkida sellest, mis asub akadeemilisest keskkonnast väljaspool, on meie tähelepanu pigem underground-kultuuridel kui peavoolul.

Millised on tudengite karjäärivõimalused pärast CoPeCo läbimist?

Me tahame aidata noortel artistidel programmiga areneda. Me näeme vaimusilmas põnevat vabakutselist tööd, aga miks mitte ka tööd institutsioonides, luues oma artistide gruppi, püüdes läbi lüüa oma ansambli või rühmitusega. Tänapäeval on muusikutel tegelikult mitmeid võimalusi, tasub ikka rühkida ka kodumaalt väljapoole.

Sisseastumisavaldusi magistriprogrammiga liitumiseks saab esitada 31. jaanuarini. Lisainfo programmi kodulehelt.