Aasta 2021 nüüdiskultuuris

Teist aastaringi järjest defineeris kultuurielu sulgemiste-avamiste ja piirangute tsükkel, nii et kohati on raske isegi täpselt mäletada, mida, kus ja millal toimus. Ometigi sündis nii mõndagi, mis väärib heldinult või üksikutel juhtudel ka blaseerunult tagasivaatamist.

Ärevad nädalad kultuuriväljal

Ärajätmised, edasilükkamised, ajutised sulgemised ja sundpuhkused – kultuurikatkestuse kannatajaiks ei ole vaid suured teatrimajad jt institutsionaalsed kultuuriasutused, vaid ennekõike omaalgatuslikud tegijad ning vabakutselised – kunstnikud, muusikud, literaadid, produktsioonitiimid, koomikud…

Garage48 alaüritus „Hardware & Arts” – üks kuu hiljem

7. kuni 9. veebruarini tulid insenerid, tarkvaraarendajad, arhitektid ja disainerid Tartus 48 tunniks kokku, et luua erialade koostööst sündivast sünergiast uusi leiutisi. Garage48 alaüritus „Hardware & Arts” erines tavapärastest arendusnädalavahetustest selle poolest, et kõik osalejad pidid looma käegakatsutava prototüübi.