Kirjandusauhinnale „Esimene samm” oodatakse kandideerima kõiki autoreid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on trükiajakirjanduses avaldamist leidnud 2013. aasta jooksul.

Preemiale saavad kandidatuuri esitada autorid ise ja/või vastavate meediaväljaannete toimetajad. Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb saata vabas vormis avaldus koos autori kontaktandmetega ja koopia avaldatud tekstist ühes ilmumisandmetega.

Vajalikud materjalid saata e-postiga eks@kirjandus.ee või tavapostiga Eesti Kirjanduse Seltsi (Tartu Kirjanduse Maja, Vanemuise 19, Tartu, 51014) märgusõna „Konkurss „Esimene samm”” all. Tööde esitamise tähtaeg on 28. märts 2014. Preemia suurus on 333 eurot ja see makstakse välja stipendiumina Tartu Kultuurkapitali kirjandusfestival Prima Vista fondist.

Otsuse auhinna määramise kohta teeb 6-liikmeline ekspertžürii, mille koosseisu kuuluvad tänavu TÜ eesti kirjanduse doktorant Krista Ojasaar, kirjanik Hannes Varblane, kirjanik ja literaat Berk Vaher, Eesti Kirjanduse Seltsi juhatuse liige ja kultuurisündmuste korraldaja Triin Ploom ning „Esimene samm” 2013. aasta laureaadid Mari Vallik ja Lauri Leet.

Preemia antakse võitjale pidulikult üle Tartus 23. aprillil, rahvusvahelisel raamatu ja roosi päeval toimuval Prima Vista eelüritusel.

Kirjandusfestival Prima Vista toimub tänavu 7.–10. maini Tartus ja Rakveres.