Tartu linnavalitsus kuulutas eile välja visioonikonkursi „Annelinna avalik ja tegevusruum”, mille teemaks on Annelinna majadevahelise ruumi mõtestamine ja parandamine, pakkudes elanikele väli- ja vabaajategevusi.

Foto: Kaarel Raadik

Foto: Kaarel Raadik

Konkurss keskendub peamiselt jalakäigu kaarele (Anne tänava pikendus) ja mikrorajoone läbivate jalakäigu kiirtele ning nende ümbrusele, kuid oma visiooni realiseerimiseks võib kasutada ka teisi Tartu linnale kuuluvaid krunte.

Konkursi üks eesmärke on parandada Annelinna kergliiklusalasid ja vaadelda nende haakumist üldise linna kergliiklusvõrgustikuga. Eesmärgiks ei ole üksnes kergliikluse võimaldamine: konkursitöölt eeldatakse ka realistlikke ettepanekuid, kuidas luua kergliiklusaladel urbaanset kvaliteeti ja siduda need väli- ja vabaajategevusi võimaldava ruumiga. Samuti oodatakse konkursitöödelt Annelinnas võimalike vabaaja veetmise viiside uurimist ja sidumist avaliku ruumi võrgustikuga. Pakutavad lahendused ei pruugi olla universaalsed ja tavapärased, kuna suure elanike arvu tõttu võib tuvastada rohkelt erinevaid huvigruppe. Plussiks peetakse lahenduste sotsiaalset tundlikkust ja kontekstuaalsust ning Annelinna omapärade ja omapäraste ruumide väljatoomist. Avaliku ruumi all ei peeta siin silmas ebamäärases (rahvarohkes) kasutuses olevat ruumi, vaid konkreetseid tegevusi ja ka privaatsemat, individualiseerumise võimalusi pakkuvat ruumi.

Loetletud ülesannetega seonduvaks teemaks on kohalike elanike aktiivsuse ja initsiatiivi küsimus. Töödelt oodatakse ka selle teema analüüsi ja ettepanekuid ning strateegiaid elanike aktiivsuse ja ruumiga suhestumise parandamiseks. Pakutavad strateegiad võivad olla nii ratsionaalsed kui ka mängulised, lisaks initsiatiivi kasvatamisele võib nende eesmärk olla Annelinna (tagasi) toomine tartlase kognitiivsele kaardile, Annelinna ajaloo nähtavale toomine, Annelinna omapärade ja potentsiaalide avamine ja väljatoomine.

Nii ruumilisi ettepanekuid kui strateegiad hinnatakse ühes kategoorias, peamiseks hindamiskriteeriumiks on (elu)keskkonna kvaliteedi tõus. Välja antakse kolm 4000-eurost preemiat.

Konkursi tingimused ja alusmaterjalid on kättesaadavad Annelinna portaalist.

Tööde esitamise tähtaeg on 26. august 2014. a kell 16.00.