Tänavu sügisel saab Lasnamäest linnakunstikeskus: Eesti ja Soome kunstnike ühise projekti „Olen linnas 2014” käigus jõuavad tänavatele, majahoovidesse ja mujale avalikku ruumi kümned kunstiteosed ning -sündmused.

Silja Puraneni fotot ja tekstiili koondav teos „Oon kaupungissa” festivalil

Silja Puraneni fotot ja tekstiili koondav teos „Oon kaupungissa” festivalil

Projekti eesmärk on tuua Tallinna mastaapseimasse linnakeskkonda Lasnamäele ajutisi kohaspetsiifilisi teoseid, mis ärgitavad linnaelanike huvi linnaruumi ja selles toimuva vastu.

Sündmus on jätk Soomes toimunud festivalile „Oon kaupungissa”, mis leidis smakordselt aset 2011. aasta mai lõpus Helsingi südalinnas, kus linnarahval oli võimalik tutvuda ürituse tarvis valminud 26 teosega (installatsioonid, performance’id jm projektid). Teine linnakunstisündmus toimus 2012. aastal Lahtis, kus elamusi pakkusid 16 kunstiteost Lahti turul ja selle ümbruses. „Oon kaupungissa 2012” kuulus Helsingi Maailma Disainipealinna programmi.

Soome Instituut koostöös Soome kunstnike ühinguga Taitelijat O on välja kuulutanud ideekonkursi kunstiteoste ideede leidmiseks sügisel toimuva linnakunstisündmuse jaoks. Konkursi tähtaeg on 20. aprill.

Konkursist võivad osa võtta disainerid, kunstnikud, arhitektid ja teiste looverialade esindajad. Oodatud on materjalipõhise kunsti, nüüdiskunsti, eksperimentaalse disaini, linnakunsti või sarnaste kunstivaldkondade teoste ideekavandid. Teos võib endast kujutada installatsiooni, aktsiooni, performance’it või muud kohaspetsiifilist projekti, mis on teostatav avalikus linnaruumis, väärtustab konteksti, keskendub kohalikule probleemile või unistusele, pakub publikule uusi elamusi ja vaatenurki. Tegu võib olla esialgse kavandiga, mis lõpliku kuju ja asukoha saab mai lõpus „Olen linnas 2014” töötoas, kus koos Eesti kunstnikega osalevad ka Soomes sama projekti raames välja valitud autorid. Konkurss on mitteanonüümne.

Konkursitööle esitatavate täpsete nõudmistega tutvu siin.