Valga Muuseumis avatakse täna, 7. veebruaril kell 16 Eesti Kunstiakadeemia kolmekümne kuuenda soome-ugri ekspeditsiooni näitus piirialast siin- ja sealpool Narva jõge.

Foto ekspeditsioonilt: Mihkel Reha

Foto ekspeditsioonilt: Mihkel Reha

Soome-ugri ekspeditsioonid on Eesti Kunstiakadeemia kõige pikem traditsioon, millele pani 1978. aastal aluse professor ja kunstnik Kalju Põllu. Sellest ajast alates on Kunstiakadeemia tudengid käinud igal suvel etnograafilistel välitöödel mõne soome-ugri rahvakillu juures või uurinud Venemaal elavaid rahvuskaaslasi.

Suvel 2013. aastal käidi antropoloogilistel välitöödel ühel pool jõge – Narvas, Narva-Jõesuus, Peeterristis ja Kudrukülas – ning teisel pool jõge Jaanilinnas ja Vanakülas. Välitöödel uuriti Narva piire – nii füüsilisi, mõttelisi kui metafoorseid – ja seda, kuidas kohalikud neid tajuvad.

Välitööde materjalidest küpsenud näituse keskmes on piiri kehalisus: kuidas piir lõhnab, mis maitse on piiril, kas piirist saab läbi hammustada, kas piiril on püksid jalas. Neile küsimustele otsib näitus vastust ekspeditsioonil kogutud jutustustest ja fotodelt. Ühe leiuna on näitusel väljas ka „reaalne piir”, aastatel 1920―1940 Eesti-Vene piiri tähistanud okastraaditükk, mis on leitud Vanakülast, Rossoni jõe liivaselt kaldalt.

Näitusega „Piirist ja piiritusest” püütakse tabada piiri kahetist olemust, piirangut ja poorsust. Viimane avaldub kõige otsesemalt (sala)kaubandusena, mis oli probleemiks (aga ka sissetulekuallikaks) Narvaski ning on laiema avalikkuse huviorbiiti taas tõusnud seoses alkoholiturismiga Eesti lõunapiiril. Näitus puudutab küll sotsiaalselt teravaid teemasid, kuid käsitleb neid mänguliselt ja läbi huumoriprisma.

Ehkki piirilinna elanike rõõmud ja mured ida- ja lõunapiiril on oma konkreetsetes vormides mitmeti erinevad, jäävad piiril elamise tunnetuslik aspekt ja kogemus oma põhiolemuses samaks ― erinevate kultuuride ja keelte segunemine ning avatuse ja piirangute üheaegne tunnetamine annab piirialadele oma järeleaimamatu värvingu.

Välitöödel ja näituse koostamisel osalesid Kalle Keskrand, Hendrik-Julius Kits, Mihkel Reha, Ave Taavet, Madis Tuuder ja juhendaja Marika Alver.

Näitus jääb Valga Muuseumis (Vabaduse 8) avatuks 4. märtsini.
Ürituse leiad Facebookis siit.