Eesti Vabaõhumuuseum kutsub emadepäeva eel, 12. mail Naiste päevale, mis tutvustab naiste olukorda ja eluolu Eestis erinevatel ajastutel.

Foto: press

Foto: press

Aruteludest naiste rollidest tänapäeva ühiskonnas võtavad osa soolise võrdõiguslikkuse volinik Liisa Pakosta, paljulapselise pere ema Karin Heinsaar, asutuse juht Merike Lang ja pärimuskultuuri spetsialist Ene Lukka-Jegikjan.

Lisaks avatakse Rebeka Põldsami ja Andreas Kalkuni näitus „Kaetud peaga naised” ning toimub ansambli Naised köögis kontsert.

Päeva koordinaatori Einike Sooväli sõnul on naiste olukord Eestis sajandite vältel palju muutunud. „Kui veel 19. sajandil olid ränkrasked talutööd igapäevased ja majapidamises maksis vaid mehe sõna, siis 20. sajand tõi eneseteadlike ja akadeemiliste naiste esimese põlvkonna, kes rääkisid ühiskonnaelus kaasa. Nõukogude ajal jällegi oli suhtumine õrnema soo esindajatesse täis vasturääkivusi. Ajalukku vaadates peame tõdema, et nii palju vabadust ja võimalusi kui tänapäeval pole naistel kunagi olnud, kuid sellest hoolimata pole kadunud vajadus rääkida naiste võrdõiguslikkusest ka 21. sajandi Eestis,” sõnas Sooväli.

Naiste töid ja eluolu erinevatel ajastutel tutvustatakse vabaõhumuuseumi taludes 12. mail kell 12-16. Pulga talus saab tutvuda naiste olukorraga 19. sajandil ning lüüa käed külge rasketes talutöödes. Kuie koolimajas kõneldakse naiste haridusest läbi aegade ning toimub väike koolitund. Lau külapoes saab näha, millega tegeles iseseisev naine 1920.–1930. aastatel ning kuidas olid naised sel ajal tegevad ettevõtluses. Härjapea talus on teemaks 1930. aastate tegusad pereemad, kes on aktiivsed nii poliitikas kui seltsiliikumistes. Kolu kõrtsi juures räägivad ja näitavad gaidid, kuidas metsas hakkama saada ja haavu siduda.

Lisainfot leiad Eesti Vabaõhumuuseumi kodulehelt.