Kultuuriministeerium kuulutas välja 2015. aasta taotlusvooru „Toetus väliseesti kultuuriühingule”. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. detsember 2014.

Eesti-teemalise dokfilmifestivali EstDocs 2013 galaõhtu Torontos. Foto: Kaarin Lupp

Eesti-teemalise dokfilmifestivali EstDocs 2013 galaõhtu Torontos. Foto: Kaarin Lupp

Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele väliseesti kogukondades ning tõhustada infovahetust välis- ja kodueestlaste vahel.

Taotlusvoorust toetatakse väliseesti kultuuriürituste ja festivalide korraldamist ning kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust väliseesti kogukondadega. Toetatakse ka väliseesti koori- ja tantsujuhtide täiendõpet ning kultuurikollektiivide professionaalset juhendamist, et valmistuda Eesti kultuuri suurüritustel osalemiseks. Lisaks saab toetust taotleda teabeseminaride korraldamiseks.

Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, kohaliku omavalitsuse üksused ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Rohkem infot väliseesti kultuuriühingute taotlusvooru kohta leiab siit.