Pariisis, kus pärast novembrikuu terrorirünnakuid on välja kuulutatud eriolukord, pandi vahetult enne ÜRO kliimakonverentsi COP21 algust bussipeatustesse üle linna üles korporatsioonikriitilised postrid, kus matkitakse lennu- ja teiste firmade silmakirjalikke reklaame, et tähelepanu juhtida süvenevale keskkonnakriisile.

Plakati autor: Paul Insect. Foto: www.brandalism.org.uk

Plakati autor: Paul Insect. Foto: www.brandalism.org.uk

Üheksateistkümnest riigist pärit kahesakümne kahe kunstniku disainitud plakatite seast võib leida näiteks Air France’i satiirireklaami, kus ettevõtte logo kohal on tekst „Võitleme kliimamuutuste vastu? Muidugi mitte, me oleme lennufirma.” Plakat selgitab, et Air France – osa probleemist – sponsoreerib kliimakonverentsi selleks, et paistaks välja nagu ta aitaks kaasa lahendustele. Samal ajal maksab AF poliitikutele, et kõnelustel ei otsustataks midagi, mis korporatsiooni tulusid võib kahandada.

Pariisi ülekülvamise taga korporatsioonidevastaste plakatitega on projekt nimega Brandalism, mis on sarnaseid geriljaaktsioone mõne aasta jooksul läbi viinud põhiliselt Ühendkuningriikides. Brandalism on mäss korporatsioonide võimu vastu visuaalses reaalsuses, kõlab projekti juhtlause.

Pariisis on Brandalismi eesmärk seada küsimuse alla, miks hiigelkorporatsioonide esindajad saavad osaleda kliimaläbirääkimistes. Kunstnike disainitud postritel juhitakse tähelepanu COP21 konverentsi avalikult toetavate firmade, sh Air France, Dow Chemicals, GDF Suez (Engie), seotusele tarbimiskultuuri, kliimasoojenemise ja fossiilkütuste kasutamisega. Kriitilise sõnumi edastamiseks kasutatakse plakatitel firmade enda ametlikku visuaalset keelt ja sümboolikat. Kunstnikud soovivad takistada kliimakõnelusi sponsoreerivatel firmadel jätta muljet, et nad aitavad leida lahendusi, kui tegelikult on nad ise ühed suurimad õhureostajad.

Uudis on refereeritud eile (30.11.2015) Christopher Jobsoni auhinnatud visuaalkultuuri blogis Colossal ilmunud artikli põhjal.

Plakati autor: Bill Posters. Foto: www.brandalism.org.uk

Plakati autor: Bill Posters. Foto: www.brandalism.org.uk

Plakatite autorid: Bill Posters ja Revolt Design. Foto: www.brandalism.org.uk

Plakatite autorid: Bill Posters ja Revolt Design. Foto: www.brandalism.org.uk

Plakati autor: Barnbrook. Foto: www.brandalism.org.uk

Plakati autor: Barnbrook. Foto: www.brandalism.org.uk

Plakati autor: Bill Posters. Foto: www.brandalism.org.uk

Plakati autor: Bill Posters. Foto: www.brandalism.org.uk

Plakati autor: Listen04. Foto: www.brandalism.org.uk

Plakati autor: Listen04. Foto: www.brandalism.org.uk