Eesti Roheline Liikumine korraldab seminariõhtud kliimapaguluse teemal, mis toimuvad 1. detsembril Tartus ja 9. detsembril Tallinnas.

Merepinnast keskmiselt napilt kaks meetrit kõrgem Tuvalu saarestik Vaikses ookeanis on üks esimesi, mis kliima soojenedes osaliselt vee alla jääb. Foto: Tomoaki Inaba (CC by 2.0)

Merepinnast keskmiselt napilt kaks meetrit kõrgem Tuvalu saarestik Vaikses ookeanis on üks esimesi, mis kliima soojenedes osaliselt vee alla jääb. Foto: Tomoaki Inaba (CC by 2.0)

Kliimamuutused toovad endaga kaasa mitmeid keskkonnaprobleeme, mis mõjutavad inimeste hakkamasaamist mingis piirkonnas, näiteks pikaajalised põuad, üleujutused, mereveetaseme tõus jne. Mõni piirkond maailmas on nendele muutustele eriti haavatavad nii oma geograafilise asukoha kui ka ebastabiilse majandus-poliitilise olukorra tõttu.

Kliimateadlane Ain Kallis avab seminari, selgitades kliimamuutuste ajaloolist dünaamikat ja mõju ning vaadates lähemalt Lähis-Ida olusid. Samast piirkonnast jätkab Helga Kalm, kes töötab Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuses ja on pikalt huvi tundnud Lähis-Ida ja Aafrika rahvusvaheliste konfliktide vastu. Tema avab teema majandus-poliitilist külge ja analüüsib, kuidas keskkonnategurite põhjustatud surve võib mõjutada rahu haprat tasakaalu. Kallis ja Kalm võtavad koos vaatluse alla Iisraeli ja Palestiina, Sudaani (Darfuri), sotsiaalmajanduslikus mõttes pigem positivse näite New Orleansi, Tuvalu ning põhjalikumalt peatutakse Süüria teemadel.

Jätkatakse aruteluga tuleviku võimaluste üle. Mis on tõenäolised ohukohad ja mida teha, et suuremaid kriise ära hoida?

Loenguõhtu eesmärk on avada pagulaskriisi tagamaid pikemas perspektiivis, vaadata, miks inimesed on sunnitud oma kodudest lahkuma ja milline roll on selles kliimamuutustel.

ERLi seminar „Kes on kliimapagulased” toimub teisipäeval, 1. detsembril kell 18 Tartus aadressil Lille 10 ning nädal hiljem kolmapäeval, 9. detsembril kell 18 Tallinnas aadressil Lai 29a.

Loe Eesti Rohelise Liikumise tegemiste kohta ERLi kodulehelt.