18.–19. juunini toimuval rahvusvahelisel konverentsil „Emerging Screen Sites/Sights: Cinema Culture Around the Baltic Sea 1895–1920”, mille raames käsitletakse Läänemere-äärset kinokultuuri aastatel 1895–1920, kõneldakse selle iseloomulikest joontest nii Eestis kui ka teistes Läänemere-äärsetes paikades. Ingliskeelsel konverentsil saavad sõna nii meie kui ka lähiriikide filmiajaloo asjatundjad.

Vaade ehitusplatsile. Kino Grand Marina ehitus

Vaade ehitusplatsile. Kino Grand Marina ehitus

Habemega naised, jõumehed, akrobaadid ja liikuvad pildid olid 19.–20. sajandi vahetusel tavapärane meelelahutus. Teekond, mille vältel kujunes filmikunst tänapäevases mõistes, mahtus vahemikku 1895–1920. Paarikümne aastaga lisandusid inimeste teadvusesse kuulsust kogunud show-meeste kõrval ka filminäitlejad. See oli katsetuste ja uue meediumi küpsemise aeg. Sellesse perioodi jääb esimeste Läänemere maade paikkondlike filmide sünd ja ülevaatlike kroonikapalade toodang. Laiema ülevaate sellest, millisesse ruumi film sündis, annavad konverentsil läti taustaga, kuid hetkel Chicago ülikooli õppejõud, filmiteadlane ja -ajaloolane Yuri Tsivian („Early Russian Cinema and Its Cultural Reception of Soviet Cinema”), kunstikriitik Alo Paistik („A Brief Detour Into the Discourses of Art in Early Cinema”) ja kunstiteadlane ja semiootik Virve Sarapik („On the Film Reception in Estonia in the Early 20th Century”).

Kinohoonetest ja nende programmivalikutest räägivad konverentsil põhjalikumalt Karen Jagodin („The Cinema Architecture in the First Decade of the 20th Century”) ja Karl Taul („Film Programs in Cinemas In-between 1895–1920”). Rahvusvaheline konverents pakub head võimalust leida võrdlusainest, mida tehti lähikonnas ja mujal maailmas meiega samaaegselt – millised linateosed jooksid kinodes ajal, mil linastusid eesti filmid, ja milline taustsüsteem neid saatis.

Konverentsi korraldajateks on Eesti Filmi Instituut, Eesti Ajaloomuuseumi filmimuuseum, Eesti Filmiarhiiv, Eesti Kinoliit ja Balti Filmi- ja Meediakool.