Kultuuriministeeriumi ja Välisministeeriumi konkursikomisjonid kinnitasid Eesti uueks kultuuriesindajaks Pariisi Rea Rannu, Brüsselisse Eike Elleri ning Moskvasse Dimitri Mironovi.

Pariisi kultuuriesindaja konkursi võitnud Rea Rannu töötab praegu Prantsuse Instituudis Tallinnas kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkonna juhina. Aastatel 2007-2013 töötas Rannu Eesti Suursaatkonnas Pariisis konsulaarsekretärina, tehes ka eesti keele lektori tööd Pariisi Ida keelte ja kultuuride instituudis (INALCO) ning giiditööd Louvre’is. Rea Rannul on võrdleva kirjanduse magistrikraad Pariisi XII ülikoolist.

Brüsseli kultuuriesindaja konkursi võitnud Eike Eller töötab praegu Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhatajana. Varasemalt on ta töötanud erinevatel ametikohtadel Kultuuriministeeriumis, aga ka Eesti Vabariigi alalises esinduses Euroopa Nõukogu juures Strasbourgis ning Välisministeeriumis. Ta on juhtinud Läänemeremaade kultuurifoorumi Ars Baltica sekretariaadi tööd, samuti Eesti Kultuuri Kontaktpunkti tegevust. Alates 2006. aastast on Eller SA UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni nõukogu liige. Eike Eller on lõpetanud Tartu Ülikoolis geograafia eriala.

Moskva kultuuriesindaja konkursi võitnud Dimitri Mironov töötab alates 2008. aastast Tallinna Ülikooli Katariina kolledži direktorina, olles samaaegselt ka SA Archimedes projekti Study in Estonia Venemaa-suunaliste turundusürituste koordinaator ning alates 2012.aastast selle projekti esindaja Venemaal. Varasemalt on ta töötanud erinevatel ametikohtadel Tallinna Ülikoolis, sh tunnitasulise lektori, vene keele suvekooli projektijuhi, noorfiloloogide konverentsi korraldaja ning slaavi filoloogia osakonna juhiabi-välissuhete koordinaatorina. Dimitri Mironovil on doktorikraad vene filoloogias Tallinna Ülikoolist.

Kultuuridiplomaadi peamine ülesanne on eesti kultuuri tutvustamine sihtriigis ning kahe maa vaheliste kultuurisuhete edendamine ja hoidmine. Pariisi kultuuriesindaja üks tööülesanne on ka Eesti huvide esindamine UNESCOs, Brüsseli kultuuriesindaja tööülesannete hulka kuulub Eesti huvide eest seismine Euroopa Liidus kultuuriministeeriumi pädevusse kuuluvates küsimustes.

Kõigilt kandidaatidelt eeldati riiklikult tunnustatud kõrgharidust, võõrkeelte valdamist, väga head Eesti kultuuriruumi, -inimeste ja institutsioonide tundmist ning töökogemust kultuurikorralduse alal.

Konkursid Pariisi, Brüsseli ja Moskva kultuuriesindajate ametikohtadele kuulutati välja seoses seniste kultuuriesindajate ametiaegade lõppemisega. Eesti kultuuriesindajana Pariisis töötas alates 2007. aastast Kersti Kirs, Brüsselis alates 2009. aastast Kadri Jauram ning Moskvas alates 2009. aastast Helene Tedre.

Eestil on kultuuriesindajad kokku kuues riigis – Belgias, sh Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures, Saksamaal, Suurbritannias, Prantsusmaal, Soomes ja Venemaal.