8.–11. maini toimuvad Tallinnas Kirjanike Majas XI Urbanistika ja linnamaastike päevad. Rahvusvaheline teaduskonverents lahkab sel korral sotsialistliku ja postsotsialistliku arhitektuuri, maakasutuse ja omandisuhete teemasid. Konverents toimub Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna eestvedamisel ning on suunatud arhitektuuri, planeerimise, maastikuarhitektuuri ning urbanistika professionaalidele ja huvilistele.

Konverents pakub sisutihedaid loenguid, arutelusid ja debatte urbanistika teaduritele, arhitektuuriteoreetikutele ja -ajaloolastele, arhitektidele, poliitgeograafidele, sotsioloogidele ja teistele haakuvate erialade spetsialistidele – nii teoreetikutele kui praktikutele. Teooria ja praktika vaheliste seoste käsitlemiseks on konverentsi korraldajad kutsunud kõnelema mitmekülgse lektorite paneeli.

Konverentsi programmijuht prof. Maroš Krivy kommenteerib teemavalikut nii: „Eesmärgiks on samaaegselt arutleda sotsialistliku ja postsotsialistliku arhitektuuripraktika, maastiku ja maakasutuse muutuste ning omandiõiguse teisenemise teemadel, sest hoolimata sellest, et kõik need valdkonnad on suhteliselt hästi uuritud, jääb tihti selgusetuks, kuidas muutused ühes mõjutavad teise käekäiku. Kuidas näiteks mõjutas ja mõjutab siiani ruumilist arengut ja arhitektuuri sotsialismile omane maa kollektiviseerimine? Püüame leida värsket vaatenurka, mis vaatleks arhitektuuri, maakasutust ja omandisuhteid nende vastastikustes suhetes.”

Peakõnelejateks on Łukasz Stanek teemaga „Postmodernismil pole väga vigagi: Poolast Lähis-Itta ja tagasi.” („Postmodernism is almost all right: from Poland to the Middle East, and back”), Anne Haila ettekandega „Maa väärtus kui väljamõeldis” („The value of land as a fiction”) ja Stefan Rettich teemaga „Kas hüvastijätt heaoluga?” („Farewell from welfare?”).

Ajakava:

8. mai kell 19.30 tervitusprogramm, EKA arhitektuuriteaduskond, Pikk 20 II korrus
9. mai kell 9.30 konverents, Kirjanike maja saal, Harju 1
10. mai kell 9.00 konverents, Kirjanike maja saal, Harju 1
11. mai kell 10 ekskursioonid

Urbanistika ja linnamaastike päevade programm ja ettekannete teesid on leitavad siit.

Konverents toimub inglise keeles. Osalemine Eesti Kunstiakadeemia, kohalike ülikoolide tudengitele ja õppejõududele, riigiasutuste töötajatele ning pressile on tasuta, kuid toitlustus ning ekskursioon on eraldi tasu eest, info siin.