Timur, tatarlane: „Ma olen moslem ja ma armastan Eestit.”

Sulle on sõnum

Eesti moslemikogukond, kes on siin seni rahulikult elanud ja toimetanud (muide, 16. sajandist alates), on hakanud saama ähvardusi meie oma eestlastelt, kes on seadnud islamiusu ja ISISe vahele võrdusmärgi. Eesti moslemitel on sõnum.

Mustlased kui perifeerne kogukond

Pärast keeleteadlast Paul Aristet, keda Eesti vanema põlvkonna romad siiani hellitavalt valgeks mustlaseks nimetavad, on selle väikese ja omaette hoidva kogukonna uurimine olnud siinmail juhuslik ja kaootiline. On küll kirjutatud paar magistritööd, mis jäävad paraku laiema üldsuse eest varju, ja ajakirjanduses vilksatab aeg-ajalt mõni artikkel, kuid stereotüüpselt on need ilmutised üldjuhul negatiivse alatooniga.

Gypsies as a peripheral community

After estonian linguist Paul Ariste, who the older generations of Romas still call by the cognomen “white gypsy“, study of this small and private community has been arbitrary and chaotic. There has been a couple of master theses, that unfortunately remain hidden from the wider audience, and from time to time an article is published in the media, but as a stereotype these flashes have a negative undertone.