Roheline kirik ehk Kristlaste panus loodu(s)hoidu

Kliimakriisi lahendamisel võiks kirikust saada kliimaaktivistidele oluline liitlane. Maailmas leidub mitmeid kogudusi, mis on seadnud oma tegevuses läbivaks eesmärgiks keskkonnahoidlikkuse. Eesti kirikumaastikul on need globaalsed trendid paraku suuresti tähelepanuta jäänud.

Õiglaste tasude kunst

Jaanuaris ilmus Sirbis Maarin Ektermanni ja Airi Triisbergi põhjalik üleskutse kunstivaldkonna tasude tõstmiseks ja õiglaste tasumäärade kehtestamiseks. Selleks et üleskutse edasi kajaks ja loodetavasti ka tegudeni jõuaks, pöördusime uuesti selle autorite poole.

Illustratsioon: Laura Vilbiks

RSRi välispoliitika memo #12: vajadus kaitsta kaitsetumaid

Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi memo võtab kokku kahe möödunud nädala (29.03–12.04) olulisemad sündmused välispoliitikas. Sel korral on jutuks koroonaviiruse jõudmine põgenikelaagritesse, USA ebatavaline valimisheitlus, Viktor Orbáni võimuahnus, Briti parteimaastik, viirusevastased meetmed Põhjamaades ja videokõneplatvorm Zoom.

Illustratsioon: Laura Vilbiks

RSRi välispoliitika memo #5: Pauguga alanud aasta

Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi memo võtab kokku möödunud nädalate (15.12–05.01) olulisemad sündmused välispoliitikas. Seekordses memos tuleb juttu USA ja Iraani konfliktist, Trumpi tagandamisprotsessist, Austria uudsest koalitsioonist, Austraalia tulekahjudest ning Eestist ÜRO Julgeolekunõukogus.

Foto: REUTERS / Stephane Mahe

RSRi veerg: Kus on meie kollased vestid?

RSRi veerus kirjutavad Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi liikmed olulistest teemadest rahvusvahelisel tasandil. Seekord visatakse õhku küsimus, kas Prantsusmaalt alguse saanud kollaste vestide liikumine peaks olema ka teiste riikide protestijatele innustuseks või on õigluse nõudjatel ka moraalne kohustus jääda kehtiva õiguse raamidesse.

Märkamisi muinasmaastikest virtuaalse Eestini

Rohkem kui sajandi kasutuses olnud mõiste „maastik” on geograafiakesksusest väljunud ning laienenud paljudesse erinevatesse valdkondadesse. Eestikeelsetest seni mahukaim kultuurigeograafia ja mälu-uuringutega seotud arutlusi koondav artiklikogumik „Maastik ja mälu” keskendub Eesti maastikulise pärandi võtmeteemade avamisele.