Eile kuulutati Tartus välja tänavune Betti Alveri debüüdipreemia laureaat, kelleks sai Helen Kallaste luulekoguga „Kogutud hetked” (Verb, 2012).

Helen Kallaste „Kogutud hetked” (Verb, 2012)

Helen Kallaste „Kogutud hetked” (Verb, 2012)

Žürii koosseisus Peeter Olesk (esimees), Lehte Hainsalu, Brita Melts, Mihkel Kunnus ning Eda Ahi rõhutas, et otsus langetati üksmeelselt. Kallaste esikkogu tõusis tänavuste debüütide seast väga selgelt esile juba esimeses hääletusvoorus. Žürii kommenteeris otsust järgnevalt: „Meie arvates vastab Kallaste kogu Betti Alveri kirjandusauhinna statuudi aluspõhimõttele ehk on tänavu tähelepanuväärseim eestikeelne ilukirjanduslik esikteos. Ühtlasi on ta kooskõlas Betti Alveri loomingulise tahtega tunnustada autorit, kes tõestab oma suutlikkust avardada kirjanduslikku mõtlemist mitte episoodiliselt, vaid süstemaatiliselt. „Kogutud hetked” on väga assotsiatsioonirikas kogu, mille luuletused kinnitavad, kuidas maailm inimese läheduses ja tema seeski on küll habras – see tunne kordus Betti Alveril sageli –, kuid ta pole suletud, nagu tunnistas kord Gustav Suits. Samas puudub „Kogutud hetkedes” see pillerkaar, milles pole enam näha, kes on kes. Meie ees on võltsimatult isiklik luule, niisiis ehe lüürika.”

Kuigi erinevalt eelnevatest aastatest otsustati nominentide varasemast välja kuulutamisest loobuda, tõstsid žüriiliikmed sõnavõttudes siiski üksiti esile veel ka Robert Kurvitza proosateost „Püha ja õudne lõhn” (ZA/UM), Tõnis Vilu luulekogu „Oh seda päikest” (Värske Raamat), Pille Õnnepalu „Õde” (Henrik) ning Kaja Kanni „Erateed” (Hea Lugu).

Üldistavates sõnavõttudes hinnati debüüdiaastat pigem nõrgemapoolseks, negatiivse poole pealt toodi tänavuste debütantide puhul välja nõrka keele- ja kompositsioonitaju, samuti liigset minakesksust.

Helen Kallaste on varem pseudonüümi Siuts all avaldanud luulekogu „Öö” (2000).

„Kogutud hetked” pälvis käesoleval sügisel ka „Siugja sulepea” kirjandusauhinna.