Aasta 2020 nüüdiskultuuris

...Ave Taavet, Martin Algus, Tauno Vahter, Meelis Friedenthal… Kirjanduslaupäevad Kirjandusele pühendatud raadiosaateid ei ole me...

Reisikiri 7. Soome-Ugri Filmifestivalilt

Soomeugrilikust aeglusest ja passiivsusest nende produktiivsemas tähenduses, Soome-Ugri Filmifestivali ja muude taoliste ürituste ülesannetest ja tähtsusest ning selle aasta juuli lõpust augusti alguseni Sännas toimunud festivali sündmustest kirjutab Ave Taavet.